Silverette®

Χειριστής του δικτυακού τόπου silverette.gr είναι η Δήμητρα Κουτουμάνου , ΑΦΜ 131777892 (ΔΟΥ Ν. Ιωνίας), ΑΦΜ ΓΕΜΗ 160885203000.

Το silverette.gr ηλεκτρονικό Κατάστημα  παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης.

Πριν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες / επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι άλλοι «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ») που διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων του περιέχει, τα οποία προσελκύουν όλους τους επισκέπτες και τους χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρουμε προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

          1. Εισαγωγή

Τα Silverette.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ενημερώνοντας φυσικά το παρόν κείμενο για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης, αλλά σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Οποιαδήποτε ακυρότητα οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους δεν ακυρώνει τους υπόλοιπους. Μη εξάσκηση από την silverette.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε οδηγεί σε σιωπηρή κατάργηση του Όρου. Το silverette.gr δεν ευθύνεται για παραβίαση των παρόντων Όρων για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λπ.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο με δική του ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ότι παρέχει άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παρακινεί τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

          2. Γενικά

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους και ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην εκτελεί ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν (ιστότοπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από silverette.gr διαμέσου αυτού.

Αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού είναι μόνο για ενήλικες. Απαγορεύεται η χρήση ή η επίσκεψή του σε ανηλίκους, καθώς και η σύναψη συναλλαγών. ο silverette.gr Δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο και τη χρήση του από ανηλίκους, καθώς δεν μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητα των εισερχόμενων χρηστών/επισκεπτών.

Tο silverette.gr προσπαθεί να διατηρεί και να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από αυτές τις προσπάθειες, η διαθεσιμότητα αυτού του ιστότοπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν στον παρόντα ιστότοπο ή στο διαδίκτυο ταυτόχρονα κ.λπ. Τα Silverette.gr δικαιούνται επίσης να συντηρούν τον ιστότοπο, ακόμη και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

Tο silverette.gr εξακολουθεί να δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει τη φύση και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, καθώς και να αναστείλει ή να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του. Η λειτουργία αυτού του ιστότοπου μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί για λόγους πέραν του ελέγχου ή της βούλησης του silverette.gr .

Tο silverette.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα και τη σαφήνεια των πληροφοριών και του γενικού περιεχομένου αυτού του ιστότοπου. ο silverette.gr αλλά δεν εγγυάται, ούτε φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ιστότοπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του silverette.gr να ελέγχει όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το silverette.gr δεν εγγυάται ότι η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου, πληροφοριών, δεδομένων ή υλικών που περιέχονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

 3. Περιορισμός ευθύνης

Χρήστες / επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται silverette.gr παρακαλούνται να μην επισκέπτονται ή να κάνουν χρήση αυτού του ιστότοπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς, δούρειους ίππους, ωρολογιακές βόμβες ή άλλα κακόβουλα προγράμματα και αντικείμενα.

Αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή υπονοούμενη από οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης silverette.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επακόλουθες, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από, την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δεν συνιστούν ευθύνη για silverette.gr , στελέχη, εργαζόμενοι ή συνεργάτες της.

Tο silverette.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αξιώσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσης), ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αρνητική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαιρετικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων , διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), που προκύπτουν για τους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου ή για τρίτους, λόγω της λειτουργίας ή μη ή/και της χρήσης του ιστότοπου ή/και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το silverette.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιά ή τραυματισμό ή μόλυνση από ιούς του κυβερνοχώρου ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στον υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που σχετίζεται με αδυναμία για εκτέλεση, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή μετάδοσης ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λπ.

Αυτός ο ιστότοπος, για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών του, μπορεί να παρέχει, μεταξύ άλλων, σύνδεσμο μέσω υπερσυνδέσμων «δεσμών» ή διαφημίσεων banner, προς ιστοσελίδες και ιστοσελίδες τρίτων, για περιεχόμενο, πολιτική απορρήτου, ασφάλεια, πληρότητα και ποιότητα. των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή των όρων χρήσης, των silverette.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε ευθύνεται. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες και ιστοσελίδες είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Τα ανωτέρω τρίτα μέρη, πάροχοι αυτών των ιστοσελίδων και ιστοσελίδων, έχουν επίσης την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων τους, εξαιρουμένης οποιασδήποτε ευθύνης silverette.gr , ως ένδειξη ευθύνης για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τυχόν δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να επικοινωνούν απευθείας με τους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση των ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων τους. Παρόλο που οι χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστότοπου αποδέχονται ότι η silverette.gr δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των ιστότοπων και των ιστότοπων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στα οποία παρέχει πρόσβαση· ιστοσελίδες τρίτων, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

4. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών και όχι περιοριστικών νόμων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κ.λπ. χρήση αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ιστότοπο για να στείλουν e-mail ή με άλλο τρόπο να μεταδώσουν ή να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, συκοφαντικό, που παραβιάζει το το απόρρητο άλλων, που δείχνει ενσυναίσθηση ή εκφράζει φυλετικές, εθνοτικές ή άλλες διακρίσεις, (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο μιας εργασιακής σχέσης ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας) ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, που περιέχουν ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να προκαλούν ζημιά ή να καταστρέφουν τη λειτουργία εξοπλισμού, λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου εξακολουθεί να υποχρεούται να μην προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να διαταράξουν τη λειτουργία και την πρόσβασή του σε τρίτους ή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από το silverette.gr διαμέσου αυτού. Η χρήση του ιστότοπου με παράνομο τρόπο ή κατά τρόπο αντίθετο με τους παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης silverette.gr , για οποιαδήποτε θετική ή επιζήμια ζημία υποστεί η παραπάνω συμπεριφορά. Κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται επίσης να μην παρέχει ψευδείς πληροφορίες για τον εαυτό του, να μην πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να μην στέλνει spam ή ομαδικά μηνύματα, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο μέτρο του δυνατού, η χρήση αυτού του ιστότοπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, θα πρέπει να γίνεται υπό τους όρους που υπαγορεύονται από τον «Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου (Netiquette )», και η χρήση πρακτικών αντίθετων προς τον Κώδικα ρητά απαγορεύεται.

Η μη συμμόρφωση οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη αυτού του ιστότοπου με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τους παρόντες Όρους, δίνει το δικαίωμα στο silverette.gr να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το silverette.gr δικαιούται, για παράδειγμα, να περιορίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, τηρώντας φυσικά την αρχή της αναλογικότητας.

Οποιοδήποτε κόστος ή αποζημίωση μπορεί να κληθεί να καταβάλει το silverette.gr, λόγω παραβίασης από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλει άμεσα στο silverette.gr και χωρίς να χρειάζεται προσφυγή στα δικαστήρια.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων, διακριτικών σημείων, οποιασδήποτε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για ορισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του silverette.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταδίδεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω αυτού του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία της silverette.gr , αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διατύπωση και χωρίς να απαιτείται σύμβαση ή απαγορευτική ρήτρα για τις παραβιάσεις της.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, τροποποίηση αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μετάδοσης, λήψης, επεξεργασίας, μεταπώλησης, ενοικίασης, αποθήκευσης, εκτύπωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστότοπου και το περιεχόμενό του.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά που αντιπροσωπεύουν το silverette.gr και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν ιδιοκτησία του silverette.gr ή τρίτων και προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του silverette.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και προβολή των ανωτέρω στον παρόντα ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που υποβάλλουν τυχόν χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστότοπου silverette.gr μέσω αυτών λογίζονται ως μη εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν αποτελούν ιδιοκτησία του χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, το silverette.gr μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές εμπορικές της δραστηριότητες.

 6. Προσωπικά δεδομένα

Μας silverette.gr Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των πελατών του. Δεν θα αποκαλύψουμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία, όπως η πώληση και η παράδοση προϊόντων, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι πιστώσεων και ασφάλειας και στο πλαίσιο των διαδικασιών αναζήτησης και προφίλ πελατών σύμφωνα με τους όρους της της παρούσας Πολιτικής καθώς και με τη συγκατάθεσή σας ή όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως μετά από εισαγγελική εντολή, δικαστική απόφαση κ.λπ.. Η ιστοσελίδα μας silverette.gr θα χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται στη διάθεσή του από τους χρήστες του σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία δεδομένων.
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντα σχετικά και κατάλληλα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους χρήστες του ιστότοπού μας.

Αυτή η πολιτική ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που τηρούνται από silverette.gr , για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και των εφαρμογών (εφαρμογών) iOS και Android, μόνο εφόσον τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τους ενδιαφερόμενους, για τους ακόλουθους σκοπούς:
-Για την παροχή υπηρεσιών επιλέγουν χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτής της ιστοσελίδας (π.χ. αγορά προϊόντων, ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.).
-Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
-Για τη συλλογή πληροφοριών από χρήστες / επισκέπτες ( feedback ) για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του silverette.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται.
-Να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες για τα νέα προϊόντα του silverette.gr κατόπιν συγκατάθεσής τους.
-Για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τις προσφορές του silverette.gr, καθώς και για τυχόν διαγωνισμούς, μετά από συγκατάθεσή τους.
-Για τη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων silverette.gr από απόσταση, με τη συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών.
-Για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
-Να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα του silverette.gr .

 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα silverette.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω cookies, φόρμες παραγγελιών, φόρμες επικοινωνίας, φόρμες εγγραφής Newsletter ( Newsletter ), τη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού πελάτη, υπηρεσία live chat. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν τα επιλέξετε οικειοθελώς, είτε στέλνοντάς μας e-mail είτε στη φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο e-mail της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας silverette.gr για τη διατήρηση του ιστορικού των επικοινωνιών που γίνονται μέσω αυτής. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δεν δίνονται ούτε πωλούνται σε τρίτους.

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι:

Α) Διεύθυνση IP, τεχνικά απαραίτητη για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα silverette.gr ή/και για αγορές, καθώς και για λόγους ασφαλείας και προστασίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από κακόβουλες ενέργειες.
Β) Προεπιλεγμένα δεδομένα κατά την εγγραφή σας ως μέλος ή σε άλλα πεδία του ηλεκτρονικού καταστήματος (όπως η φόρμα δημιουργίας παραγγελίας, η φόρμα επικοινωνίας, η φόρμα εγγραφής στο Newsletter κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τιμολόγηση, φύλο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, όνομα μέλους, κωδικός μέλους, στοιχεία πληρωμής, από τα οποία τα δεδομένα δηλώνονται προαιρετικά από εσάς κατά την απόλυτη κρίση σας.
Γ) Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε για στατιστικούς σκοπούς ή για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας τοποθεσία, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης του ιστότοπου , τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό των προβολών σελίδας).
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει δεδομένα και πληροφορίες πιστωτικών καρτών, τα οποία διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας που επεξεργάζεται και την εκτέλεση των πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα πληρωμών που χρησιμοποιούνται από παρόχους διαδικτυακών πληρωμών όπως π.χ. The PayPal.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες σε μορφή κειμένου που αποτελούνται κυρίως από αριθμούς και γράμματα. Τα cookies που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ( Chrome , Explorer , Mozilla Firefox κ.λπ. ), βοηθώντας μας να κάνουμε πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη λειτουργία του ισοτόπου μας. Τονίζουμε ότι με τα Cookies δεν υπάρχει περίπτωση βλάβης στους υπολογιστές των επισκεπτών του site μας, ούτε στα αρχεία και τα προγράμματα που έχουν σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα Cookies μόνο για σκοπούς αναγνώρισης, συλλογής δεδομένων στο Google Analytics και Facebook Pixel, προβολής εξατομικευμένων διαφημίσεων ή επαναλαμβανόμενου μάρκετινγκ διαφημίσεων στις πλατφόρμες και τους συνεργάτες της Google και του Facebook. Σημειώνεται ότι από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους παραπάνω κωδικούς συλλογής δεδομένων (κώδικες παρακολούθησης Google , κωδικοί παρακολούθησης Facebook) δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην κάνουν χρήση των Cookies από την Google, εδώ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί κάθε φορά πριν από ένα μπισκότο είναι σώθηκε και αποφασίστε εάν θέλετε να το κατεβάσετε ή να το απορρίψετε. Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies, δεν θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησής σας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις διαφημίσεις Google Analytics και Facebook Pixel στο Facebook, τους συνεργάτες του Facebook, Doubleclick, το δίκτυο αναζήτησης και εμφάνισης Google ως συνεργάτες της Google.

Ο ιστότοπος μας και οι προμηθευτές τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της Google και του Facebook, χρησιμοποιούν με τον αρχικό κατασκευαστή cookie (όπως τα cookie του Google Analytics και του Facebook Pixel ) και τα cookies τρίτων (όπως τα cookies DoubleClick ), για ενημέρωση, βελτιστοποίηση και διαφημίσεις, σύμφωνα με προηγούμενες επισκέψεις ορισμένων χρηστών στον ιστότοπό του , για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του, οι άλλες χρήσεις των διαφημιστικών υπηρεσιών και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και τις υπηρεσίες διαφημίσεων σχετίζονται με τις επισκέψεις στον ιστότοπο . Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος της Google και του Facebook ή κοινά δεδομένα τρίτων (όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα) με το Google Analytics και το Facebook Pixel . Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας δηλώνουν ότι γνωρίζουν πλήρως τα παραπάνω και συμφωνούν με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει η ιστοσελίδα μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Στόχος μας είναι να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Θέλοντας να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε επισκέπτη, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να παρουσιάσουμε στον καθένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που πραγματικά ενδιαφέρονται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας.

 Διάρκεια Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα για περίοδο δύο ετών ή έως ότου ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τη διαγραφή τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με γραπτό αίτημα ( email ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@silverette.gr ή μέσω της επιλογής απεγγραφής που συνοδεύει τα newsletters της εταιρείας μας.

  Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Οποιοσδήποτε κατέχει προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όποιος θέλει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα θα πρέπει να μας στείλει ένα e-mail στο sales@silverette.gr.

 Διόρθωση προσωπικών δεδομένων

Οποιοσδήποτε κατέχει προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα αρχεία μας. Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όποιος θέλει να διορθωθούν τα προσωπικά του δεδομένα θα πρέπει να μας στείλει e-mail στο sales@silverette.gr.

 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Οποιοσδήποτε κατέχει προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή τους από τα αρχεία που διατηρούμε. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όποιος θέλει να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα θα πρέπει να μας στείλει ένα e-mail στο sales@silverette.gr.

Χρήση προσωπικών δεδομένων από τρίτα μέρη

Το silverette.gr δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, αποκαλύπτουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που προσλαμβάνουμε προκειμένου να εκτελούμε υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, στην εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε για την παράδοση του πακέτου παραγγελίας σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτο μέρος, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον σκοπό των υπηρεσιών που έχουμε ζητήσει να μας παρέχουμε.
Ενδέχεται να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μετά από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα έρευνας, νόμο ή κανονισμό.

Με την πλοήγηση στον ιστότοπό μας silverette.gr ή την εγγραφή σας ως μέλος του ιστότοπού μας ή την εγγραφή σας στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων / ενημερωτικών δελτίων μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με αυτήν την Πολιτική και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 7. Ασφάλεια

Το silverette.gr έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των πελατών σας και άλλων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και των χρηστών της ιστοσελίδας του. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τα δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για το σκοπό αυτό και μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας που προβλέπονται παραπάνω.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται ανάλογα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί άκυρη ή άκυρη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των άλλων Όρων. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή σχετικά με τους παρόντες Όρους υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

Καλάθι αγορών Κλείσιμο